LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN MỚI - CHỨC NĂNG BAN KÉP (CẤM 2 VỊ TƯỚNG)

Đăng lúc: 11:39 - Thứ 5, 12/04/2018 - Lượt xem: 1,373

Chức năng Ban Kép được cập nhật ở đấu tùy chọn trước đây cũng đã được áp dụng trong đấu xếp hạng.

Chức Năng Ban Kép (Cấm 2 Vị Tướng)

Nguyên tắc Cấm và Chọn mới như sau:

Cấm:

1.    Thành viên thứ nhất của đội 1 cấm 1 vị tướng đầu trong 30 giây

2.    Thành viên thứ nhất của đội 2 cấm 1 vị tướng tiếp theo trong 20 giây

3.    Thành viên thứ 2 của đội 1 cấm vị tướng thứ 3 trong 20 giây

4.    Thành viên thứ 2 của đội 2 cấm vị tướng thứ 4 trong 20 giây

5.     Thành viên thứ nhất của đội 2 cấm 1 vị tướng tiếp theo trong 20 giây

6.    Thành viên thứ 2 của đội 1 cấm vị tướng thứ 3 trong 20 giây

7.    Thành viên thứ 2 của đội 2 cấm vị tướng thứ 4 trong 20 giây

Chọn:

1.    Đội 1 có 1 lựa chọn đầu tiên trong 20 giây

2.    Đội 2 sẽ có 2 lựa chọn tiếp theo trong 20 giây

3.    Đội 1 lại lựa chọn tiếp 2 tướng tiếp trong 20 giây

4.    Đội 2 chọn tiếp 2 tướng tiếp theo trong 20 giây

5.    Đội 1 chọn 2 lựa chọn cuối cho đội trong 20 giây

6.    Đội 2 còn 1 lựa chọn cuối cùng trong 20 giây.

Tất nhiên là tất cả sự lựa chọn là những vị tướng không trùng nhau. Sau đó 2 đội còn 1 khoảng thời gian ngắn để trao đổi và chỉnh ngọc trang bị.

Lưu ý: lượt cấm đầu tiên để 30 giây vì còn phải trừ hao thời gian tải trận.