Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Point.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Point.

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Point nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN MỚI - CHỨC NĂNG BAN KÉP (CẤM 2 VỊ TƯỚNG)

  Đăng lúc: 11:39 - Thứ 5, 12/04/2018 - Lượt xem: 1,098

  Chức năng Ban Kép được cập nhật ở đấu tùy chọn trước đây cũng đã được áp dụng trong đấu xếp hạng.

  Chức Năng Ban Kép (Cấm 2 Vị Tướng)

  Nguyên tắc Cấm và Chọn mới như sau:

  Cấm:

  1.    Thành viên thứ nhất của đội 1 cấm 1 vị tướng đầu trong 30 giây

  2.    Thành viên thứ nhất của đội 2 cấm 1 vị tướng tiếp theo trong 20 giây

  3.    Thành viên thứ 2 của đội 1 cấm vị tướng thứ 3 trong 20 giây

  4.    Thành viên thứ 2 của đội 2 cấm vị tướng thứ 4 trong 20 giây

  5.     Thành viên thứ nhất của đội 2 cấm 1 vị tướng tiếp theo trong 20 giây

  6.    Thành viên thứ 2 của đội 1 cấm vị tướng thứ 3 trong 20 giây

  7.    Thành viên thứ 2 của đội 2 cấm vị tướng thứ 4 trong 20 giây

  Chọn:

  1.    Đội 1 có 1 lựa chọn đầu tiên trong 20 giây

  2.    Đội 2 sẽ có 2 lựa chọn tiếp theo trong 20 giây

  3.    Đội 1 lại lựa chọn tiếp 2 tướng tiếp trong 20 giây

  4.    Đội 2 chọn tiếp 2 tướng tiếp theo trong 20 giây

  5.    Đội 1 chọn 2 lựa chọn cuối cho đội trong 20 giây

  6.    Đội 2 còn 1 lựa chọn cuối cùng trong 20 giây.

  Tất nhiên là tất cả sự lựa chọn là những vị tướng không trùng nhau. Sau đó 2 đội còn 1 khoảng thời gian ngắn để trao đổi và chỉnh ngọc trang bị.

  Lưu ý: lượt cấm đầu tiên để 30 giây vì còn phải trừ hao thời gian tải trận.