Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO Liên Quân trên youtube:   

[Giải Đấu Liên Quân GameTV Online][5/3/2017]GameTV vs TTN (Chung Kết- Game1)

Đăng lúc: 06/03/2017 11,865