Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO Liên Quân trên youtube:   

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][11/02/2017] HP.Star Team vs Japan Team (Game1- BO3)

Đăng lúc: 14/02/2017 4,945