Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO Liên Quân trên youtube:   

[Highlight AIC] Chung kết AIC: GameTV - SMG

Đăng lúc: 27/11/2017 774