Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO Liên Quân trên youtube:   

PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng A) Luxury - Desert Storm (11/12/2017)

Đăng lúc: 11/01/2018 101