Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO Liên Quân trên youtube:   

[PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng B) Family MVP 1 - Đà Nẵng TNT (10/12/2017)

Đăng lúc: 11/01/2018 91