Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO Liên Quân trên youtube:   

[PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng B) Sài Gòn Sao - Đà Nẵng TNT (12/12/2017)

Đăng lúc: 11/01/2018 300