Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển tiền.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển tiền.

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số tiền nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  [HIGHLIGHT GCS MÙA XUÂN 2018] SMG VS AHQ (18/03/2018)

  [HIGHLIGHT ĐTDV MÙA XUÂN 2018] JT VS TTN (18/03/2018)

  Những pha xử lý siêu mượt của GTV MSuong - Cướp sạch bùa của FL Khiên (18/03/2018)

  [HIGHLIGHT ĐTDV MÙA XUÂN 2018] GAMETV VS TEAM FLASH (17/03/2018)

  CHAUGNAR TRONG TAY SMG GENJI (17/03/2018)

  [SHOWMATCH LIÊN QUÂN GAMETV] New Kings - Desert Storm (GAME 3) (16/03/2018)

  [SHOWMATCH LIÊN QUÂN GAMETV] New Kings - Desert Storm (GAME 2) (16/03/2018)

  [SHOWMATCH LIÊN QUÂN GAMETV] New Kings - Desert Storm ( GAME 1) (16/03/2018)

  [SHOWMATCH LIÊN QUÂN GAMETV] Dragon Esport - Back Wolf (Game 2)

  [SHOWMATCH LIÊN QUÂN GAMETV] Dragon Esport - Back Wolf (Game 1)

  [HIGHLIGHT ĐTDV MÙA XUÂN 2018] PHOBO TEAM VS SAIGON PHANTOM(15/03/2018)

  Hé Lộ Bản Tin Liên Quân - Cái Nhìn Toàn Cảnh Biến Động Liên Quân Mobile