Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển tiền.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển tiền.

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số tiền nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][22/02/2017] HP Star vs XmateClub (Game3-Bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][24/02/2017] HP Star vs XmateClub (Game2-Bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][24/02/2017]HP Star vs XmateClub (Game1-Bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][22/02/2017]SS Hưng Yên Team vs Japan Team(Game1-Bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][18/02/2017]LoveMoba Team vs VNS Team(Game3-bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][18/02/2017]LoveMoba Team vs VNS Team(Game2-bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][19/02/2017]HP Star Team vs FBN Bắc Ninh(Game2-bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][19/02/2017]HP Star Team vs FBN Bắc Ninh(Game1-bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][17/02/2017]FBN Bắc Ninh vs DK Kiên Giang

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][17/02/2017] Team HP Star vs PCCC HP Team(Game2 - Bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][17/02/2017] Team HP Star vs PCCC HP Team(Game1 - Bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][15/02/2017]KingLight Team vs Japan Team (Game3- BO3)