Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển tiền.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển tiền.

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số tiền nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  [SHOWMATCH LIÊN QUÂN GAMETV] Dragon Esport - Back Wolf (Game 3)

  VIOLET THẦN THÁNH TRONG TAY SMG CHICHI (15/03/2018)

  [HIGHLIGHT ĐTDV MÙA XUÂN 2018] ADONIS VS EVOS (14/03/2018)

  SỨC MẠNH HỦY DIỆT CỦA BUTTERFLY TRONG TAY SMG GENJI (15/03/2018)

  [GameTV Student Cup 2018] NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ (11/03/2018)

  TULEN THẦN THÁNH TRONG TAY SMG HANZO (14/03/2018)

  SMG CHICHI TEST LILIANA ĐI MID (14/03/2018)

  [GIAO HỮU LIÊN QUÂN GAMETV] CLAN GAMETV VS CLAN DESERT STORM [GAME 3] (13/03/2018)

  [GIAO HỮU LIÊN QUÂN GAMETV] CLAN GAMETV VS CLAN DESERT STORM [GAME 2] (13/03/2018)

  [GIAO HỮU LIÊN QUÂN GAMETV] CLAN GAMETV VS CLAN DESERT STORM [GAME 1] (13/03/2018)

  [GameTV Student Cup 2018] CÔNG AN NHÂN DÂN vs BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (11/03/2018)

  [GameTV Student Cup 2018] CN GTVT vs BCVT (11/03/2018)