VIDEO

[HIGHLIGHT AWC] BÁN KẾT || THÁI LAN vs TRUNG QUỐC

[HIGHLIGHT AWC] BÁN KẾT || HÀN QUỐC vs TPE

[HIGHLIGHT CHUNG KẾT AWC] TỨ KẾT || TPE vs THÁI LAN wc

[HIGHLIGHT CHUNG KẾT AWC] TỨ KẾT || TRUNG QUỐC vs VIỆT NAM

[HIGHLIGHT CHUNG KẾT AWC] TỨ KẾT || THÁI LAN vs TPEwc

[HIGHLIGHT CHUNG KẾT AWC] TỨ KẾT || HÀN QUỐC vs BẮC MỸ

[ALLIANCE ESPORTS CUP 2018] CHUNG KẾT || FAPTV vs BB || GAME 1

[HIGHLIGHT CHUNG KẾT AWC] VÒNG BẢNG || THÁI LAN vs NAM MỸ

[HIGHLIGHT CHUNG KẾT AWC] VÒNG BẢNG || TPEwc vs CHÂU ÂU

[HIGHLIGHT CHUNG KẾT AWC] VÒNG BẢNG || SINGAPORE vs BẮC MỸ

[HIGHLIGHT CHUNG KẾT AWC] VÒNG BẢNG || TPE vs INDONESIA

[HIGHLIGHT CHUNG KẾT AWC] VÒNG BẢNG || TRUNG QUỐC vs THÁI LAN wc