Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển tiền.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển tiền.

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số tiền nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng B) Phố Bò Team 3 - Xmate (12/12/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng A) Phố Bò Team 2 - Family MVP2 (11/12/2017)

  PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng A) Luxury - Desert Storm (11/12/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng B) Sweet Boob - Sài Gòn Sao (12/12/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng A) Phố Bò Team 2 - Luxury (11/12/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng A) Family MVP 2 - Family (11/12/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng A) Desert Storm - Game Esport (11/12/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng A) Family - Friend Zone Team (11/12/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng B) Family MVP 1 - Đà Nẵng TNT (10/12/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng B) Phố Bò Team 3 - Sài Gòn Sao (10/12/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng B) Xmate - Sài Gòn Sao (10/12/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng B) Phố Bò Team 3 - Sweet Boob (10/12/2017