Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển tiền.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển tiền.

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số tiền nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  [Giải Đấu Liên Quân GameTV Online][5/3/2017] SD Team vs Chaos(Vòng Loại 32 Đội)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][01/03/2017] The Wolf Lair Team vs SS Hà Nội Team (Game2-Bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][01/03/2017] The Wolf Lair Team vs SS Hà Nội Team (Game1-Bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][28/02/2017] VNS Team vs LoveMoba Team (Game1-Bo3)

  [Liên Quân Mobile]Tổng Hợp 5 Pha Truy Đuổi Đẹp Mắt(Part1)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][25/02/2017] GOT Team vs KingLight Team (Game2-Bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][25/02/2017] GOT Team vs KingLight Team (Game1-Bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][22/02/2017] HP Star vs XmateClub (Game3-Bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][24/02/2017] HP Star vs XmateClub (Game2-Bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][24/02/2017]HP Star vs XmateClub (Game1-Bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][22/02/2017]SS Hưng Yên Team vs Japan Team(Game1-Bo3)

  [Giao Hữu Liên Quân GameTV][18/02/2017]LoveMoba Team vs VNS Team(Game3-bo3)