Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Point.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Point.

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Point nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  [TỨ KẾT FAMILY MVP OPEN CUP] HNC CASTE - ABCDEF (GAME 2)

  [TỨ KẾT FAMILY MVP OPEN CUP] HNC CASTE - ABCDEF (GAME 1)

  [FAMILY MVP OPEN CUP] Hunter Ghoul - Phố Bò Team 2 ( Bảng G)

  [FAMILY MVP OPEN CUP] EHF - Hunter Ghoul ( Bảng G)

  [FAMILY MVP OPEN CUP] 500AE Kiss - EHF ( Bảng G)

  [FAMILY MVP OPEN CUP] Phố Bò Team 2 - 500AE Kiss ( Bảng G)

  [FAMILY MVP OPEN CUP] Huynh Đệ - GamePro ( Bảng C)

  [FAMILY MVP OPEN CUP] GamePro - WFP ( Bảng C)

  [FAMILY MVP OPEN CUP] Lốc Xoáy - NewFame ( Bảng B)

  [FAMILY MVP OPEN CUP] Lốc Xoáy - Family Sky ( Bảng B)

  [FAMILY MVP OPEN CUP] Family Sky - NewFame ( Bảng B)

  [SHOWMATCH] Hà Nội Smile - Black Wolf (Game 1)|15/08/2017