Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển tiền.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển tiền.

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số tiền nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - CHUNG KẾT] MARINES ESPORTS - SÀI GÒN PHANTOM (GAME 2)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - CHUNG KẾT] MARINES ESPORTS - SÀI GÒN PHANTOM (GAME 1)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - BÁN KẾT 2] GAMETV - MARINES ESPORTS (GAME 4)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - BÁN KẾT 2] GAMETV - MARINES ESPORTS (GAME 3)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - BÁN KẾT 2] GAMETV - MARINES ESPORTS(GAME 2)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - BÁN KẾT 1] MARINES ESPORTS - CẦN THƠ WEPRO (GAME 4)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - BÁN KẾT 1] MARINES ESPORTS - CẦN THƠ WEPRO (GAME 3)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - BÁN KẾT 1] MARINES ESPORTS - CẦN THƠ WEPRO (GAME 2)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - BÁN KẾT 1] MARINES ESPORTS - CẦN THƠ WEPRO (GAME 1)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - Vòng 6] ĐẮK LẮK CFMA - GAMETV (GAME 1)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - Vòng 6] ĐÀ NẴNG FTW - THÁI NGUYÊN TTN (GAME 1)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - Vòng 5] GAMETV - THÁI NGUYÊN TTN (GAME 3)