VIDEO

[ALLIANCE ESPORTS CUP 2018] BÁN KẾT 2 || PBT III vs BB || GAME 2

[ALLIANCE ESPORTS CUP 2018] BÁN KẾT 2 || PBT III vs BB || GAME 3

[ALLIANCE ESPORTS CUP 2018] BÁN KẾT 2 || PBT III vs BB || GAME 1

[HIGHLIGHT CHUNG KẾT AWC] VÒNG BẢNG || HÀN QUỐC vs TPEwc

[HIGHLIGHT CHUNG KẾT AWC] VÒNG BẢNG || VIỆT NAM vs INDONESIA

[HIGHLIGHT CHUNG KẾT AWC] VÒNG BẢNG || TRUNG QUỐC vs NAM MỸ

[ALLIANCE ESPORTS CUP 2018] BÁN KẾT 1 || XMATE vs FAPTV || GAME 3

[ALLIANCE ESPORTS CUP 2018] BÁN KẾT 1 || XMATE vs FAPTV || GAME 2

[ALLIANCE ESPORTS CUP 2018] BÁN KẾT 1 || XMATE vs FAPTV || GAME 1

[ALLIANCE ESPORTS CUP 2018] TỨ KẾT || BÚP BÊ vs FAMILY || GAME 3

[ALLIANCE ESPORTS CUP 2018] TỨ KẾT || BÚP BÊ vs FAMILY || GAME 2

[ALLIANCE ESPORTS CUP 2018] TỨ KẾT || BÚP BÊ vs FAMILY || GAME 1