Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển tiền.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển tiền.

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số tiền nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  [GameTV Student Cup 2018] TOP 10 PHA GIAO TRANH VÒNG 8 ĐỘI (11/03/2018)

  [GameTV Student Cup 2018] TOP 10 PHA GIAO TRANH ẤN TƯỢNG TRONG VÒNG LOẠI (11/03/2018)

  [HIGHLIGHT ĐTDV MÙA XUÂN 2018] PHOBO TEAM vs TEAM FLASH(11/03/2018)

  [GameTV Student Cup 2018] SP Kĩ Thuật Hưng Yên vs Đại Học Bách Khoa (11/03/2018)

  [GameTV Student Cup 2018] Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp vs Sư Phạm Hà Nội (11/03/2018)

  [GameTV Student Cup 2018] SP Kĩ Thuật Hưng Yên vs Đại Học Xây Dựng [game 1] (11/03/2018)

  [GameTV Student Cup 2018] Cao Đẳng Y Hà Đông vs Đại học Kiến trúc (11/03/2018)

  [HIGHLIGHT ĐTDV MÙA XUÂN 2018] GAMETV VS JT (10/03/2018)

  [HIGHLIGHT ĐTDV MÙA XUÂN 2018] ADN VS SGP (08/03/2018)

  SHOWMATCH Mừng ngày Quốc Tế phụ nữ 8/3 [DK - TTN]

  Giao Hữu Liên Quân Mobile Sinh Viên GameTV 2018

  [HIGHLIGHT ĐTDV MÙA XUÂN 2018] GameTV vs Adonis (04/03/2018)