Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển tiền.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển tiền.

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số tiền nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - Vòng 5] CÂN THƠ WP - HẢI PHÒNG DK (GAME 1)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - Vòng 4] ĐẮK LẮK CFMA - SÀI GÒN PT (GAME 2)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - Vòng 4] ĐẮK LẮK CFMA - SÀI GÒN PT (GAME 3)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - Vòng 4] ĐẮK LẮK CFMA - SÀI GÒN PT (GAME 1)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - Vòng 4] CẦN THƠ WP - GAMETV (GAME 3)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - Vòng 4] CẦN THƠ WP - GAMETV (GAME 2)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - Vòng 4] MARINES ESPORTS - ĐÀ NẴNG FTW (GAME 3)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - Vòng 4] CẦN THƠ WP - GAMETV (GAME 1)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - Vòng 4] MARINES ESPORTS - ĐÀ NẴNG FTW (GAME 2)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - Vòng 2] GAMETV - MARINES ESPORTS (GAME 1)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - Vòng 2] GAMETV - MARINES ESPORTS (GAME 2)

  [ĐTDV Mùa Hè 2017 - Vòng 2] SÀI GÒN PT - THÁI NGUYÊN TTN (GAME 2)