Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển tiền.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển tiền.

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số tiền nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng B) Đà Nẵng TNT - WePro (10/12/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng B) Sweet Boob - Xmate (10/12/2017

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng A) Phố Bò Team 2 - Desert Storm (09/12/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng A) Friend Zone Team - Family MVP 2 (09/12/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng A) Phố Bò Team 2 - Game Esport (09/12/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng A) Desert Storm - Family (09/12/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng A) Game Esport - Luxury (09/10/2017)

  [PHỐ BÒ SUPER LEAGUE]( Bảng A) Friend Zone Team - Luxury (09/12/2017)

  [Highlight ĐTDV mùa đông 2017] Những pha xử lý quên sầu tại trận chung kết ĐTDV mùa...

  [Highlight AIC] Chung kết AIC: GameTV - SMG

  GameTV Tâm Sự Cảm Xúc Sau Khi Vô Địch ĐTDV Mùa Đông 2017

  Hành trình kỳ diệu của GameTV : Những hình ảnh hậu trường tại Play - Off ĐTDV mùa...