VIDEO

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][24/02/2017] HP Star vs XmateClub (Game2-Bo3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][24/02/2017]HP Star vs XmateClub (Game1-Bo3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][22/02/2017]SS Hưng Yên Team vs Japan Team(Game1-Bo3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][18/02/2017]LoveMoba Team vs VNS Team(Game3-bo3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][18/02/2017]LoveMoba Team vs VNS Team(Game2-bo3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][19/02/2017]HP Star Team vs FBN Bắc Ninh(Game2-bo3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][19/02/2017]HP Star Team vs FBN Bắc Ninh(Game1-bo3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][17/02/2017]FBN Bắc Ninh vs DK Kiên Giang

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][17/02/2017] Team HP Star vs PCCC HP Team(Game2 - Bo3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][17/02/2017] Team HP Star vs PCCC HP Team(Game1 - Bo3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][15/02/2017]KingLight Team vs Japan Team (Game3- BO3)

[Giao Hữu Liên Quân GameTV][15/02/2017]KingLight Team vs Japan Team (Game2- BO3)